पछिल्लो २४ घण्टामा १,५५८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, १,३५१ जना डिस्चार्ज, १० जनाको मृत्यु


काठमाडौं : पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा १ हजार ५५८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ…

पछिल्लो २४ घण्टामा १,५११ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, १,६८९ जना डिस्चार्ज, ११ जनाको मृत्यु


काठमाडौं : पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा १ हजार ५११ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ…

पछिल्लो २४ घण्टामा १,७६० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, १,२२० जना डिस्चार्ज, ७ जनाको मृत्यु


काठमाडौं : पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा १ हजार ७६० जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ…

पछिल्लो २४ घण्टामा १,५६२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, १,५८९ जना डिस्चार्ज, १९ जनाको मृत्यु


काठमाडौं : पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा १ हजार ५६२ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ…

पछिल्लो २४ घण्टामा १,४८६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, १,२६० जना डिस्चार्ज, १६ जनाको मृ’त्यु


काठमाडौं : पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा १ हजार ४८६ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ…

पछिल्लो २४ घण्टामा ९११ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, १,४२३ जना डिस्चार्ज, १३ जनाको मृत्यु


काठमाडौं : पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा ९११ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य…

पछिल्लो २४ घण्टामा ९९४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, १,३६८ जना डिस्चार्ज, १२ जनाको मृत्यु


काठमाडौं : पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा ९९४ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य…

पछिल्लो २४ घण्टामा १,१४६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, १,६६० जना डिस्चार्ज, २१ जनाको मृत्यु


काठमाडौं : पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा १ हजार १४६ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ…

पछिल्लो २४ घण्टामा १,२७१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, १,८४५ जना डिस्चार्ज, १४ जनाको मृत्यु


काठमाडौं : पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा १ हजार २७१ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ…

पछिल्लो २४ घण्टामा १,६४० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, २,१६१ जना डिस्चार्ज, १० जनाको मृत्यु


काठमाडौं : पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा १ हजार ६४० जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ…