पछिल्लो २४ घण्टामा थपिए १०७ जना कोरोना संक्रमित, ७८ जना डिस्चार्ज

काठमाडौं : नेपालमा आज मात्र १०७ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या…

पछिल्लो २४ घण्टामा थपिए ७८ जना कोरोना संक्रमित, ७२ जना डिस्चार्ज

काठमाडौं : नेपालमा आज मात्र ७८ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या…

पछिल्लो २४ घण्टामा थपिए ७३ जना कोरोना संक्रमित, ६४ जना डिस्चार्ज

काठमाडौं : नेपालमा आज मात्र ७३ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या…

पछिल्लो २४ घण्टामा थपिए ८१ जना कोरोना संक्रमित, ४८ जना डिस्चार्ज

काठमाडौं : नेपालमा आज मात्र ८१ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या…

पछिल्लो २४ घण्टामा थपिए ८१ जना कोरोना संक्रमित, ४८ जना डिस्चार्ज

काठमाडौं : नेपालमा आज मात्र ८१ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या…

पछिल्लो २४ घण्टामा थपिए ११२ जना कोरोना संक्रमित, ५४ जना डिस्चार्ज

काठमाडौं : नेपालमा आज मात्र ११२ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या…

पछिल्लो २४ घण्टामा थपिए ११२ जना कोरोना संक्रमित, ८४ जना डिस्चार्ज

काठमाडौं : नेपालमा आज मात्र ११२ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या…

पछिल्लो २४ घण्टामा थपिए ९४ जना कोरोना संक्रमित, ७१ जना डिस्चार्ज

काठमाडौं : नेपालमा आज मात्र ९४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या…

पछिल्लो २४ घण्टामा थपिए ११० जना कोरोना संक्रमित, १०२ जना डिस्चार्ज

काठमाडौं : नेपालमा आज ११० जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका…

पछिल्लो २४ घण्टामा थपिए १२५ जना कोरोना संक्रमित, ९० जना डिस्चार्ज

काठमाडौं : नेपालमा आज १२५ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका…